Over DE HANDEN VAN DE KEIZER

Deventer 2012

WAT IS ER AAN DE HAND?

DE START
“Het is zomer in Keizerslanden, de tuinstoelen clusteren in de achtertuin en het schoolkind laat de hond uit; dan schrijdt de keizer met grote passen door de wijk, hij kruist opgewonden zijn eigen laan en spreekt ons aan: “De tussentijd is een ideale tijd om je te prepareren”, zegt de man, “We zitten midden in een wijk met veel onzichtbare rijkdom. Hier wordt geproduceerd! Het gebeurt achter de gevels, aan tafel, in de tuin, in ateliers, huiskamers, keukens en schuren”.

DE HANDEN VAN DE KEIZER zoekt de stille economie, een creatieve kracht die elke wijk heeft. Het moet slechts worden opgespoord. Anno 2012 is het even pauze, de economie zit in een dip, bezuinigingen zijn voelbaar in Keizerslanden. Nieuwbouw wordt uitgesteld en een school aan de Van Hetenstraat krijgt onverwacht een tijdelijke bestemming als atelierpand. Geen situatie waar we om zaten te springen of die we onszelf toewensten, maar het-zei-zo. Wat wel doorgaat is de stille economie – dat wat de eerder opgevoerde keizer een onzichtbare rijkdom noemde.
In het kader van Pauzelandschap Van Hetenstraat is er door Kunstenlab Deventer een kunsttraject geïnitieerd voor de wijk Keizerslanden. Kunstenaar Wapke Feenstra en kunsthistorica Marianne Maasland zoeken mensen met twee rechter handen, tien groene vingers, creatieve oplossingen, handige talenten of bewoners die kennis hebben van huishoudelijke weetjes. Ze komen langs voor een gesprek en spreken tientallen mensen in de wijk, na het gesprek worden in close up foto’s van de handen van de maker gemaakt. Die handen staan op deze website met het verhaal van de maker. We lichten een tipje van de sluier op en vertellen over hun kunnen.
In het project worden niet alleen bewoners van Keizerslanden betrokken, ook alle kunstenaars uit de wijk kunnen meedoen. In een ateliergesprek wil Wapke Feenstra de ideeën van kunstenaars inventariseren en hun kunnen opnemen in het project. De nieuwe gebruikers van de Atelierschool aan de Van Hetenstraat hebben voorrang in dit project. Het verhaal gaat met alle handen via media en website de wijk in. DE HANDEN VAN DE KEIZER worden bekende handen.

DE DOORSTART
We plannen met alle makers een publieke presentatie in de wijk, dat is zondagmiddag 28 oktober in de middag (14 - 17 uur). De mensen achter DE HANDEN VAN DE KEIZER tonen dan hun pracht. Het wordt duidelijk wie er allemaal meededen en wat ze kunnen.

MEER WETEN OVER DE MENSEN EN ORGANISATIES ACHTER DIT PROJECT?
Wapke Feenstra www.wapke.nl
Kunstenlab www.kunstenlab.nl

DE HANDEN VAN DE KEIZER IS ONDERDEEL VAN HET "PAUZELANDSCHAP"
Het Pauzelandschap wordt in 2012 ingevuld door de teamleiders
Wapke Feenstra,
Iris Schutten, (Zie http://pauzestreken.nl )
en 2012-Architecten. (Zie 2012architecten.nl)
Een citaat uit het persbericht van de gemeente Deventer (Juli 2012) legt de bedoeling uit: "Samen met bewoners, architecten en kunstenaars geeft de gemeente Deventer tijdelijke invulling aan braakliggende terreinen. Doel is om met concrete fysieke ingrepen de kwaliteit en beleving van de ruimte te verhogen. Het gaat om terreinen die in de huidige economische context tijdelijk niet tot ontwikkeling worden gebracht. De tijdelijke invulling van braakliggende stedelijke ruimtes wordt een samenspel tussen, bewoners, kunstenaars en gemeente. Samen ontwikkelen 3 multidisciplinaire ontwerpteams verschillende scenario’s voor de tijdelijke inrichting en nieuwe dynamiek van het gebied rond de Van Hetenstraat. Nog dit jaar worden de scenario’s uitgewerkt en uitgevoerd. Het initiatief is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie."